صادرات زغال فشرده،صادرات زغال به ترکیه، صادران به ترکیه، زغال فشرده،قیمت زغال فشرده، زغال چینی

زغال فشرده

صادرات زغال فشرده به ترکیه

صادرات زغال فشرده به ترکیه یکی از مهمترین برنامه های صادراتی و ارز آوری کشور ما است.زغال فشرده یا زغال چینی و زغال چینی وارداتی یکی از زغال های صنعتی تولید شده کشور ما ایران است.  این نوع زغال برای اولین بار از کشور چین به کشور ما وارد شد و بدلیل مدت سوخت بالا،نداشتن […]

بیشتر بخوانید