صادرات زغال، صادرات زغال فشرده، مجوز صادرات زغال،

صادرات زغال به ترکیه

صادرات زغال به کشور ترکیه -آراز زغال

صادرات زغال به کشور ترکیه، یکی از برنامه های مهم صادراتی تجار کشور ما است. چرا که ترکیه کشور همسایه شمال غربی با مرزهای خاکی مشترک و ارتباط حسنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمینه صادرات هر محصولی را برای بازرگانان ما راحت تر کرده است.  محبوبیت مصرف زغال ایرانی در کشور ترکیه برای مصارف گوناگونی […]

بیشتر بخوانید