صادرات زغال،زغال فشرده،شرایط صادرات زغال، قوانین گمرکی

فروش و قیمت زغال

شرایط صادرات زغال فشرده – آراز زغال

شرایط صادرات زغال فشرده از کشور ما ایران به کشورهای هدف صادراتی، یک مسئله مهمی برای صادرکنندگان می باشد. زغال فشرده یا چینی از محصولات مجاز صادراتی کشور ما است.شرایط  صادرات زغال فشرده  بسته به نوع زغال ، بسته بندی و فله ای به کشورهای مختلف فرق می کند. یکی از شرایط صادرات این زغال، […]

بیشتر بخوانید