زغال کبابی خودسوز،تولید زغال ، تولید زغال کبابی،زغال قلیان،زغال بدون دود و بدون بو

زغال کبابی خودسوز

تولید زغال کبابی خودسوز-مجموعه آراز

تولید زغال کبابی خودسوز، یک روش جدید برای تولید نوع زغال بدون دود و بدون بو با خاکستری کم می باشد.که با یک جرقه روشن می شود و برای مدت زیادی به صورت خودکار بدون نیاز به باد زدن می سوزد. این محصول از مواد شیمیایی ساخته نشده است،در مراحل ساخت زغال خودسوز ، از […]

بیشتر بخوانید